Technológia plynových krbov

PRIAMY VZDUCH A OTVORENÝ PLYNOVÝ KRB

DVA TYPY SYSTÉMOV DYMOVODU

Planika ponúka najkvalitnejšie komínové systémy určené pre plynové krby vyrobené z ľahkej a odolnej nehrdzavejúcej ocele. Montáž je veľmi jednoduchá, časovo nenáročná a nevyžaduje si žiadne ďalšie stavebné práce, čo z nej robí praktickú a pohodlnú alternatívu k tradičným tehlovým komínom. Ponúkame plnú podporu pri výbere všetkých potrebných prvkov systému odvodu spalín v každom kroku vášho projektu.

VYVÁŽENÝ
SYSTÉM

Vyvážený systém spalín poskytuje hermeticky uzavretý proces horenia. Sústredná konštrukcia umožňuje odsávanie akýchkoľvek splodín horenia mimo budovy a zároveň prívod čerstvého vzduchu spaľovacieho procesu.

OTVORENÝ PLYNOVÝ SYSTÉM

Bežný systém ponúka jednoduchú inštaláciu a možno ho pripojiť k existujúcemu dymovodu. Táto vlastnosť robí z našich dodaných produktov jedinečnú alternatívu nahradenia tradičného krbu na drevo.

VIACERÉ BEZPEČNOSTNÉ SENZORY

DVA TYPY SYSTÉMOV DYMOVODU

Pokročilé elektronické komponenty v kombinácii s viacerými bezpečnostnými senzormi monitorujú chod krbu a vypnú zariadenie v prípade zistenia akejkoľvek poruchy.

BEZPEČNOSŤ POUŽÍVANIA

SYSTÉM RIADENIA HORENIA

Senzor CO, senzor plynu, senzor seizmickej aktivity

CERTIFIKOVANÁ KONŠTRUKCIA

Výrobky spĺňajú najnáročnejšie európske požiadavky na bezpečnosť a kvalitu.

OVLÁDANIE PLAMEŇA

Ionizujúca elektróda odpojí prívod plynu v prípade zhasnutia plameňa.

PRIPOMIENKA SERVISU

Krb automaticky informuje o plánovanom servise.

DETSKÝ ZÁMOK

Na to, aby sa produkt zapol, vyžadoval pevnú postupnosť stláčania tlačidiel.

POKROČILÉ VLASTNOSTI

POKROČILÝ TERMOSTAT

Pohodlné ovládanie teploty v miestnosti.

TEPELNÝ INFLEKTOR

Chráni TV a iné citlivé predmety pred teplom.

REGULÁCIA VÝŠKY PLAMEŇA

15 úrovní výšky plameňa

MOŽNOSTI DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

– MANUÁLNE DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE
– SMART HOME SYSTEM
– SMART ZARIADENIE cez WiFi

EKO VÝHODY

NAJČISTEJŠIE SPAĽOVANIE

Nakoľko plynový krb nie je len dekorácia – miestnosť sa dá vykúriť teplým vzduchom vyfukovaným z pece dvomi sústreďovacími prídavnými rúrami. Nezahŕňa výfukové plyny ani znečistenie – ide o prírodný, čistý zdroj tepla. Okolitá teplota sa tiež zvyšuje v dôsledku vyžarovania tepla cez sklenený štít obklopujúci krb. Aby sa znížila spotreba plynu, používateľ si môže vybrať z dvoch dostupných ekologických funkcií:

FUNKCIA ECO FLOW – reguluje výšku plameňa v priebehu času na základe vzoru nastaveného používateľom.

MODULÁRNY HORÁK – umožňuje vypnúť časť krbu, čím ušetrí až 50% plynu.